صفحه آرشیو

ایده بازی کودکانه در خانه

فعالیت‌ های حرکتی درشت برای نوزادان مستلزم استفاده از بزرگترین و قوی ‌ترین ماهیچه ‌های اصلی خود مانند تنه، پاها و بازوها است. این حرکات با بهبود فعالیت بدنی و افزایش رشد شناختی مرتبط هستند. در نتیجه باعث افزایش آمادگی قلبی تنفسی و کاهش شاخص توده بدنی (BMI) می ‌شوند. مهارت های حرکتی درشت در نوزادان…
ادامه مطلب ...
مـشـاوره رایگان