صفحه آرشیو

زایمان سزارین

تشخیص وضعیت بریچ جنین در هفته های آخر بارداری با نزدیک شدن به موعد زایمان، پزشک یا ماما با لمس شکم مادر، وضعیت بریچ را تعیین می کند. اگر جنین در وضعیت بریچ باشد، سر سفت و گرد او به سمت بالا و باسن نرم و گرد او نیز در قسمت پایین رحم مادر قرار می گیرد. در صورتی که پزشک به وضعیت بریچ جنین مشکوک…
ادامه مطلب ...
مـشـاوره رایگان