صفحه آرشیو

سندرم تخمدان پلی کیستیک

تخمک گذاری به معنای آزاد شدن تخمک از تخمدان است، این فرآیند باعث می شود تا بارداری به طور طبیعی اتفاق بیفتد. عدم تخمک گذاری منجر به ناباروری می شود. در صورتی که تخمک گذاری انجام شود ولی نامنظم باشد، به آن تخمک گذاری محدود یا الیگو (oligo-ovulation) گفته می شود. عدم تخمک گذاری و تخمک گذاری محدود،…
ادامه مطلب ...