مسافرت با قطار در بارداری آیا سفر با قطار در دوران بارداری بی خطر است؟ سفر با قطار تا هفته سی و هفتم بارداری ایمن است. احتمال زایمان زودرس پس از 37 هفته بارداری افزایش می یابد، بنابراین بهتر است تا زمان زایمان خود با هیچ وسیله نقلیه ای از خانه دور نشوید. در صورتی که قبل از هفته 37 بارداری قصد…
ادامه مطلب ...