صفحه آرشیو

وسواس فکری نوجوانان

دوران بلوغ در نوجوانی مهم ترین برهه از روند فرزندپروری است. در این برهه والدین کودک ناگهان احساس می کنند نوجوانشان سرکش شده است، که ناآگاهی از اصول تربیتی مخصوص این دوره می تواند بسیار خطرناک باشد. در این برهه تحولات زیادی نظیر تغییر مدرسه و ورود به دانشگاه رخ می‌ دهد که برای بسیاری از نوجوانان…
ادامه مطلب ...