صفحه آرشیو

گاز بی دردی در زایمان

اکسید نیتروژن (گاز بی دردی) برای تسکین درد زایمان خطر گاز بی دردی زایمان به طور کلی کارشناسان موافقند که استفاده از گاز اکسید نیتروژن در غلظت توصیه شده برای کاهش درد زایمان نسبتا بی خطر است. عوارض جانبی این دارو مشابه مواد مخدر ولی کوتاه مدت تر است. برخی از زنان تا چند دقیقه پس از توقف تنفس…
ادامه مطلب ...