صفحه آرشیو

صدای مدفوع نوزاد

مدفوع نوزاد – بخش اول چگونه می توان کار کردن شکم نوزاد را تشخیص داد؟ اگر نوزاد هنگام مدفوع کردن غرغر، ناله یا اخم می کند و زور می زند، نگران نباشید. این یک روش معمول دفع در نوزادان است، حتی هنگامی که مدفوع آن ها نرم است، زیرا بدن کوچک آن ها برای دفع خیلی قوی و هماهنگ عمل نمی کند. رنگ های مختلف…
ادامه مطلب ...