صفحه آرشیو

شروع اولین قاعدگی بعد از زایمان

در این مطلب نکاتی در مورد زمان شروع اولین چرخه قاعدگی پس از زایمان، امکان بارداری قبل از آن و برنامه ریزی برای بارداری بعد ارائه شده است. از آن جا که قاعدگی پس از زایمان قطع می شود، شما ممکن است تصور کنید که بدن تان قادر به تخمک گذاری نخواهد بود، اما این باور اشتباه است. شاید برای تان سوال باشد…
ادامه مطلب ...