صفحه آرشیو

درمان عفونت زخم عمل سزارین

شاید جای زخم شما خوب نشده باشد و آن طور که انتظار دارید بهبود نیافته باشد، اگرچه راهی برای از بین بردن کامل اثر زخم سزارین وجود ندارد، ولی با روش های زیر می توان ظاهر آن را بهبود بخشید. روش های غیر جراحی با این روش ها زخم سزارین سریع بهبود می یابد و خیلی زود خوب می شوید: - لیزر درمانی برخی…
ادامه مطلب ...