صفحه آرشیو

آنالیز مایع منی

ارزیابی استاندارد باروری شامل معاینات بدنی و تاریخچه پزشکی و جنسی هر دو شریک زندگی است. مردان تحت تجزیه و تحلیل مایع منی قرار می گیرند که تعداد اسپرم و حرکت و ساختار اسپرم را ارزیابی می کند. "ما به درصد در حال حرکت و نحوه حرکت آنها نگاه می کنیم، آیا نطفه کند است؟ آیا سرگردان است؟" Robert G. Brzyski،…
ادامه مطلب ...