صفحه آرشیو

گرگرفتگی در اواخر بارداری

بله، گرگرفتگی در دوران بارداری کاملا طبیعی است. گرگرفتگی هم مانند نوسانات خلقی، می تواند بخشی از فراز و نشیب و تغییرات سطح هورمون های بارداری باشد. بیش از یک سوم زنان اغلب در طول بارداری و حتی پس از زایمان، این وضعیت را تجربه می کنند. نوسانات معمول سطح هورمون ها، به ویژه کاهش استروژن و افزایش…
ادامه مطلب ...