صفحه آرشیو

کرونا در بارداری خطرناک است؟

کرونا در بارداری ویروس کرونا (COVID 19) که یک بیماری همه گیر جهانی است، تأثیر به سزایی بر سیستم های بهداشتی سراسر جهان داشته است. پیشرفت دانش در مورد این بیماری تقریباً به سرعت گسترش جهانی آن اتفاق افتاده است. هیچ مدرکی مبنی بر انتقال ویروس از مادر به جنین وجود ندارد. افزون بر این، جنبه های خاصی…
ادامه مطلب ...