صفحه آرشیو

پرینه بعد از زایمان

زایمان طبیعی فشار زیادی به پرینه (پوست و ماهیچه بین واژن و مقعد) وارد می کند. این ناحیه هنگام زایمان کشیده می شود تا سر نوزاد خارج شود. ناحیه پرینه در زایمان طبیعی بدون پارگی یا اپیزیوتومی، متورم یا حساس می شود، اما ظرف یک هفته یا حتی 1 یا 2 روز بهبود می یابد. اگر ناحیه پرینه در حین زایمان پاره…
ادامه مطلب ...