صفحه آرشیو

پرخاشگری بچه دو ساله

پرخاشگری کودک چرا کودکان رفتار پرخاشگرایانه دارند؟ رفتار تهاجمی یک بخش از رفتار طبیعی رشد کودک نوپا به شمار می آید. مهارت های جدید زبانی، تمایل برای استقلال و کنترل همه چیز، سبب می شود تا کودکان با رشد فیزیکی خود آن ها را نیز تجربه کنند. برخی از محققان در اینباره می گویند که گاز گرفتن یک رفتار…
ادامه مطلب ...