صفحه آرشیو

وزن طبیعی نوزاد

جدول وزن گیری نوزاد – بخش اول وزن طبیعی نوزاد 3 ماهه وزن طبیعی برای یک نوزاد 3 ماهه دختر بین 4.4 تا 7.8 کیلوگرم و پسر 4.8 تا 8.3 کیلوگرم است. صدک 50 (درست وسط نمودار) برای دختران 3 ماهه حدود 5.8 کیلوگرم و برای پسران 6.4 کیلوگرم است. برای درک بهتر رشد مناسب فرزند خود به این روش توجه کنید: وزن…
ادامه مطلب ...