صفحه آرشیو

ورزش کردن در بارداری

بله. یوگا می تواند در دوران بارداری مفید باشد، تا زمانی که شما اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهید. یوگا می تواند به تنفس بهتر و آرامش کمک کند، که این دو موضوع در همه ی مراحل بارداری و زایمان بسیار مهم هستند. یوگا آرامش را میان ذهن و بدن شما ایجاد می کند و استرس فیزیکی و فکری را کاهش می دهد تا…
ادامه مطلب ...