صفحه آرشیو

ورزش مناسب قبل بارداری

ورزش در بارداری بدن شما در حال تغییر است، نه تنها مرکز ثقل شما تغییر کرده، بلکه وزن بیشتری را تحمل می کنید و ممکن است سریعتر خسته شوید. به همین دلیل مهم است که قبل از شروع برنامه ی ورزشی جهت تناسب اندام با پزشک خود مشورت کنید، با دقت ورزش کنید و هنگام ورزش کردن، به بدن خود دقت کنید. اگر بیش از…
ادامه مطلب ...