صفحه آرشیو

همسر

مهارت قدردانی از دیگران موجب تقویت روح و روان فرد می‌شود و حتی جایگاه اجتماعی او را تغییر می‌دهد، زیرا این کار باعث می‌شود که فرد خصوصیات مثبت دیگران را بهتر ببیند و این گونه محبوب شود. در بیشتر روابط با گذشت زمان، افراد به بودن در کنار همسر خود عادت می‌کنند و فراموش می‌کنند چرا با او بودن را…
ادامه مطلب ...