صفحه آرشیو

هزینه جراحی سندرم تونل کارپال

تشخیص سندرم تونل کارپال هر زمان که علائم تونل کارپال را تجربه کردید، باید با پزشک خود صحبت کنید. پزشک دستان شما را از نظر تورم و درد ارزیابی می کند. او ممکن است به منظور بررسی میزان احساس درد و ضعف عضلات کف دست یا انگشتان شم،ا چند آزمایش ساده انجام دهد. این آزمایشات شامل موارد زیر می شود: - تست…
ادامه مطلب ...