صفحه آرشیو

صدک رشد قد

اگر صدک نوزاد به یک باره به صورت قابل توجهی تغییر پیدا کند، نگران کننده است. برای مثال، اگر رشد نوزاد مطابق صدک 50 باشد ولی ناگهان به صدک 15 تنزل پیدا کند، نیاز به بررسی پزشکی خواهد داشت. بیماری جزئی یا تغییر در الگوی غذایی نوزاد، می تواند باعث کاهش جزئی در صدک او شود و در این موارد باید برای…
ادامه مطلب ...