صفحه آرشیو

شنوایی کودکان نارس

اگرچه گوش های نوزادان کوچک است، اما نقش مهمی در شناخت و یادگیری جهان اطراف آن ها ایفا می کند. این مطلب به حقایق صریحی درباره شنوایی کودکان نوپا پرداخته است. آیا می دانستید که حس شنوایی کودکان نوپا اغلب از شنوایی بزرگسالان بهتر است؟ این موضوع ممکن است برای شما عجیب به نظر برسد، زیرا خیلی اوقات…
ادامه مطلب ...