صفحه آرشیو

سونوگرافی برای تشخیص جنسیت جنین

سونوگرافی تعیین جنسیت یکی از روش های رایج برای تشخیص جنسیت جنین، سونوگرافی است. سونوگرافی تعیین جنسیت که به آن سونوی آنومالی یا تفصیلی نیز می گویند، معمولا در اواسط بارداری انجام می شود (هدف انجام این تست بیشتر بررسی ناهنجاری های جنینی است تا تعیین جنسیت) . دقت سونوگرافی در تشخیص جنسیت به…
ادامه مطلب ...