صفحه آرشیو

داروی آکنه

آنتی بیوتیک در بارداری پاسخ کوتاه این است؛ بستگی دارد. مصرف برخی از آنتی بیوتیک ها در کل دوران بارداری، ایمن است اما برخی از آنها برای رشد جنین خطرناک هستند، گروهی از داروها نیز در این بین قرار دارند. وقتی که یک دارو در گروه آخر قرار دارد، به این خاطر است که شاید میزان خطرناک بودن یا نبودن…
ادامه مطلب ...