صفحه آرشیو

جدول رشد قد جنین

جدول رشد قد و وزن جنین در دوران بارداری با رشد جنین در رحم، شکم مادر بزرگ تر می شود. البته رشد واقعی جنین این گونه نیست، جنین در حال رشد در رحم مادر توسط مایع آمنیوتیک احاطه می شود. نمودار رشد در زیر، قد و وزن یک جنین متوسط از 8 هفته بارداری تا زمان تولد را نشان می دهد. نکاتی در مورد قد و وزن…
ادامه مطلب ...