صفحه آرشیو

تفاوت درد زایمان طبیعی و سزارین

زایمان طبیعی با بی حسی اپیدورال – بخش اول آیا تزریق اپیدورال درد دارد؟ برخی از زنان در این مرحله هیچ دردی احساس نمی کنند، در حالی که برخی دیگر فشار، سوزش یا درد لحظه ای احساس می کنند. البته درد تزریق سوزن در مقایسه با درد ناشی از انقباضات احتمالا ناچیز است. اپیدورال ستون فقرات ترکیبی یا "اپیدورال…
ادامه مطلب ...