صفحه آرشیو

برخورد با همسر شکاک

شک، در لغت به معنای احساس عدم قطعیت و یا فقدان عقیده محکم، تعریف می‌شود. شک و تردید، شبیه به قدم زدن و گام برداشتن در تاریکی است، زمانی که شما نمی‌توانید جلوی پای خود را ببینید، اطمینان ندارید که گام بعدی که بر می دارید درست است یا خیر؟ و در اینجاست که تردید‌ها شکل می‌گیرد. افراد زیادی هستند که…
ادامه مطلب ...
مـشـاوره رایگان