صفحه آرشیو

افتادن نوزاد روی شکم

تامی تایم (زمان قرارگیری روی شکم) به نوعی اولین تمرین نوزاد در نظر گرفته می شود. نوزادان واکنش های مختلفی نسبت به خوابیدن روی شکم نشان می دهند. بسیاری از آن ها تا زمانی که عضلات لازم برای بلند کردن سر خود را به دست نیاورند، از تامی تایم و افتادن روی زمین با صورت، متنفر هستند (و با عصبانیت جیغ و داد…
ادامه مطلب ...