صفحه آرشیو

استرس بارداری

نوسانات خلقی در بارداری داشتن نوسانات خلقی در دوران بارداری به دلیل استرس، خستگی و تغییرات هورمونی که بر میزان انتقال دهنده های عصبی شما (پیام رسان های شیمیایی در مغز) تأثیر می گذارد، رایج است. البته، احساسات دیگری نیز وجود دارد که ممکن است در مورد پدر و مادر شدن داشته باشید. همه به صورت…
ادامه مطلب ...