صفحه آرشیو

آزمایش تحمل گلوکز بارداری

یکی از آزمایش هایی که در دوران بارداری به جهت غربالگری دیابت نوع 2 انجام می شود، آزمایش تحمل گلوکز است. این آزمایش میزان قند خون ناشتا را اندازه گیری می کند. دلیل آزمایش تحمل گلوکز چیست؟ اگر این آزمایش برای تشخیص دیابت نوع دو انجام شود، پس از انجام آزمایش اول، حدود 237 میلی لیتر محلول شربت گلوکز…
ادامه مطلب ...