صفحه آرشیو

pubs مخفف چیست

کوردوسنتز که گاهی نمونه گیری خون بند ناف از طریق پوست (PUBS) نیز نامیده می شود، آزمایش تخصصی است که نمونه خون جنین را برای تشخیص ناهنجاری های جنینی بررسی می کند. تست کوردوسنتز به ندرت انجام می شود، زیرا خطر سقط در آن نسبت به سایر روش های تشخیصی مانند آمنیوسنتز و نمونه گیری از پرزهای کوریونی (CVS)…
ادامه مطلب ...