صفحه آرشیو

کیا بارداری پنهان داشتن

عدم آگاهی از بارداری حتی تا هفته 20 ، می تواند سلامت مادر و جنین را به خطر بیندازد. چنان چه فرد متوجه بارداری خود نشود، مراقبت های پزشکی ضروری دوران بارداری را دریافت نمی کند. بر اساس پژوهش های انجام شده، نوزادانی که از بارداری پنهان متولد می شوند، احتمالا دارای وزن کمتری هستند و زودتر به دنیا می…
ادامه مطلب ...