صفحه آرشیو

چرخش جنین

راه خروج جنین از رحم تنها به یک طرف منتهی می شود، اما گاهی سر جنین در جهت اشتباه رو به بالای رحم مادر قرار می گیرد، به این وضعیت بریچ می گویند. در این مطلب به موقعیت بریچ جنین، علت و روش های اصلاح آن پرداخته شده است. جنین در دوران بارداری موقعیت های مختلفی در رحم پیدا می کند. اما او معمولا بین…
ادامه مطلب ...