صفحه آرشیو

پوست انداختن نوزاد تازه متولد شده

مراقبت از پوست نوزاد با پوست بزرگسالان متفاوت است زیرا بسیار نازک تر یعنی که ظریف تر و حساس تر است و نسبت به تغییرات محیطی مانند تغییرات رطوبت و دما بیشتر تحریک پذیر است. از این رو بیشتر مستعد آلرژی، عفونت، بثورات و تحریک شدن است. پوست اولین خط دفاع نوزاد در برابر دنیای خارجی است. بنابراین مراقبت…
ادامه مطلب ...