صفحه آرشیو

فوايد سركلاژ

در بیشتر زنان، برای کنترل درد در طول عمل از بیهوشی عمومی، اسپینال یا اپیدورال استفاده می شود. پزشک یک باند قدرتمند در اطراف دهانه رحم را محکم با نخ می دوزد و سرویکس را کامل می بندد. پس از عمل چه می شود؟ ممکن است چند ساعت یا یک شب در بیمارستان تحت مراقبت باشید تا انقباضات یا احتمال زایمان زودرس…
ادامه مطلب ...
مـشـاوره رایگان