صفحه آرشیو

غلظت اسپرم برای بارداری

غلظت اسپرم غلظت اسپرم چیست: غلظت اسپرم شامل تعداد اسپرم موجود در هر میلی لیتر از مایع منی است. مقادیر طبیعی غلظت اسپرم: مایع منی سالم باید حداقل 15 میلیون اسپرم در هر میلی متر داشته باشد. علت غلظت کم اسپرم: غلظت کم اسپرم ممکن است به دلیل تعداد کم اسپرم موجود در مایع منی باشد. همچنین ممکن است…
ادامه مطلب ...