صفحه آرشیو

درمان ترس شبانه کودکان

ترس هنگام خواب که به آن وحشت خواب نیز گفته می شود، بیدار شدن ناگهانی است که بخشی از خواب عمیق است و با ترس شدید، جیغ زدن و مشکل در بیدار شدن همراه است. این فرآیند اغلب با کابوس اشتباه گرفته می‌ شود، تفاوت این است که کابوس‌ در حرکت سریع چشم (REM) یا در خواب و در طول یک رویا رخ می‌دهد، ولی وحشت‌ شبانه…
ادامه مطلب ...