صفحه آرشیو

درمان استرس و اضطراب در بارداری

استرس و اضطراب در بارداری آیا اضطراب زیاد در دوران بارداری رایج است؟ بارداری همراه خود نگرانی هایی را به همراه دارد چرا که یک نفر درون شما در حال زندگی کردن است و طبیعی است که این مساله موجب نگرانی می شود. شما درباره ی خیلی از مسایل؛ از آنچه می خورید، می نوشید، فکر می کنید، احساس می کنید و…
ادامه مطلب ...