صفحه آرشیو

خون بند ناف نوزاد

کوردوسنتز که گاهی نمونه گیری خون بند ناف از طریق پوست (PUBS) نیز نامیده می شود، آزمایش تخصصی است که نمونه خون جنین را برای تشخیص ناهنجاری های جنینی بررسی می کند. تست کوردوسنتز به ندرت انجام می شود، زیرا خطر سقط در آن نسبت به سایر روش های تشخیصی مانند آمنیوسنتز و نمونه گیری از پرزهای کوریونی (CVS)…
ادامه مطلب ...
مـشـاوره رایگان