صفحه آرشیو

جفت سر راهی چه عوارضی دارد

جفت پایین تشخیص جفت سرراهی پزشک در هفته 18 تا 21 بارداری در سونوگرافی وضعیت جفت را بررسی می کند. اگر جفت مادر پایین باشد، پزشک بعدا در دوران بارداری (معمولاً در حدود 32 هفته) درخواست سونوگرافی دیگر می دهد تا موقعیت جفت را دوباره بررسی کند. در 90 درصد موارد، با پیشرفت بارداری مشکل برطرف می…
ادامه مطلب ...