صفحه آرشیو

تست کرونا چگونه است

واکسن کرونا این پرسشی است که ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده که آیا دانشمندان توانسته اند واکسنی برای این ویروس کشف کنند؟ در جواب باید گفت "خیر " طبق مطالعات محققان از سراسر دنیا هنوز واکسن قطعی برای این ویروس آماده نشده و بسیاری از واکسنها به صورت اولیه و در مرحله ی پژوهش های…
ادامه مطلب ...
مـشـاوره رایگان