صفحه آرشیو

ترس از زایمان زودرس

توکوفوبیا توکوفوبیا ترس شدید از زایمان است. این مسئله یک ترس طبیعی ناشی از اضطراب معمولی یا عدم تمایل نسبت به دنیا آوردن فرزند نیست، بلکه مانند ترس از ارتفاع است. ترس از زایمانی که به عنوان توکوفوبیا تشخیص داده می شود به حدی شدید است که می تواند کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد و آن را مختل…
ادامه مطلب ...
مـشـاوره رایگان