صفحه آرشیو

تربیت کودک بالای دو سال

آیا تا به حال در شرایطی قرار گرفته اید که احساس کنید در جنگ قدرت با فرزندتان قرار گرفتید؟ یا کار بدی انجام داده و شما نمی خواهید قسر در برود! پس احتمالا فقط به شیوه های تنبیه متوسل می شوید! اینکه کودک باید حدود و مقرراتی را رعایت کند شکی نیست ولی اینکه چقدر این محدودیت ها معقول، متناسب با سن کودک…
ادامه مطلب ...