صفحه آرشیو

تخمدان فاقد فولیکول

فولیکول های تخمدان کیسه های کوچک پر از مایع هستند که در داخل تخمدان های زن یافت می شوند. فولیکول ها هورمون هایی را ترشح می کنند که بر مراحل چرخه قاعدگی اثر می گذارد. زنان با حدود 300 تا 400 هزار فولیکول به دنیا می آیند. هر فولیکول توانایی آزاد کردن یک تخمک را برای باروری دارد. بررسی اندازه و وضعیت…
ادامه مطلب ...
مـشـاوره رایگان