صفحه آرشیو

تاتو و بارداری

تاتو در بارداری تاتو کردن در دوران بارداری درست نیست. با پیشرفت حاملگی، پوست کشیده می شود و بعد از بارداری دیگر تاتویی که کردید، نسبت به زمانی که آن را انجام دادید شکل دیگری پیدا می کند. اگر در دوران بارداری قصد دارید که خالکوبی یا تاتو انجام دهید، توصیه می شود به دلیل خطرات ناشناخته ای که…
ادامه مطلب ...