صفحه آرشیو

بینی نوزاد خرخر میکنه

حس بویایی نوزاد بینی نوزاد هم یکی از قسمت های مهم بدن اوست که باید مراقبت شود . بینی کودک نوپا او را در کشف و جستجوی محیط پیرامونش کمک می کند . بوییدن ، مانند چشیدن و لمس کردن برای کشف محیط پیرامون کودک لازم است . یک نوزاد تازه متولد شده بوسیله رایحه، نوک سینه مادر خود را پیدا می کند و می تواند…
ادامه مطلب ...