صفحه آرشیو

استخر بردن کودک

استخر بردن نوزاد و کودک حتی استخرهایی که بسیار تمیز و عالی به نظر می رسند، می توانند خطراتی را برای نوزادان داشته باشند. استخرها می توانند به راحتی با باکتری هایی آلوده شوند که سبب بروز اسهال شده و برای نوزادان بسیار خطرناک هستند. نوزادان نسبت به بیماری آسیب پذیر هستند و نوزادان کوچک تر از…
ادامه مطلب ...