صفحه آرشیو

آزمایش آمنیوسنتز در بارداری

آزمایش آمنیوسنتز در بارداری جنین در مایعی مانند آب درون رحم شناور است؛ این مایع آمنیوتیک نام دارد و شامل سلولهای زنده جنین و مواد دیگری مانند آلفا-فتوپروتئین (AFP) است. آمنیوسنتز آزمایشی در دوران بارداری است که در آن از مایع آمنیوتیک نمونه برداری می شود. در این آزمایش با کمک سونوگرافی، یک سوزن…
ادامه مطلب ...