صفحه آرشیو

اجتماعی شدن کودک

قرن ها پیش، روانشناسی کودک یک مفهوم عجیب و کاملا ناشناخته بود. امروزه ما می دانیم که دوران کودکی در زندگی شخصی افراد بسیار اثر گذار هستند. رویدادهایی در کودکی رخ می دهد که شاید به ظاهر مساله ی مهمی نباشند اما در واقع تاثیر بسیار جدی بر رفتار افراد در آینده خواهد داشت. مطالعه فرآیندهای…
ادامه مطلب ...