صفحه آرشیو

گوش درد کودک دوماهه

تمیز کردن گوش کودک گوش های کودک ممکن است کوچک باشند، اما داخل همین گوشهای کوچک گاهی جرم می گیرد و شما باید آنها را تمییز کنید . در اینجا چگونگی تمییز کردن گوش های کودک را به شما آموزش خواهیم داد : گاهی ممکن است در گوش کودک نوپای شما جرم و یا حتی در اثر بازیگوشی های او چیزی وارد گوش هایش شود .…
ادامه مطلب ...