صفحه آرشیو

کگل بعد از زایمان

11 تمرین کگل برای پس از زایمان – بخش اول 11 تمرین کگل برای پس از زایمان – بخش دوم 8. نوسان لگن (pelvic rocks) این تمرین برای تقویت ماهیچه های لگن (عضلات مرکزی) و کمر مفید است. نحوه انجام: - در وضعیت چهار دست و پا روی زمین قرار بگیرید - نفس بکشید و سر خود را به سمت پایین خم کنید. کمرتان…
ادامه مطلب ...